Baner Funduszy EU

Projekt EU

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.2.1 Badania na rynek

Nr projektu: POIR.03.02.01-IP.03-00-001/19

Tytuł projektu: Wdrożenie prac B+R celem uruchomienia produkcji wysoce uplastycznionej i zagęszczonej tarcicy bukowej modyfikowanej termodynamicznie

Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, które umożliwiły opracowanie innowacyjnego sposobu uplastyczniania i zagęszczania powierzchniowego drewna. Nowy proces produkcyjny umożliwi wprowadzenie na rynek nowego rodzaju tarcicy bukowej, o znaczącej redukcji pęknięć czołowych oraz pęknięć powierzchniowych drewna, dedykowanej przede wszystkim branży meblarskiej, branży budowlanej (głównie do produkcji podłóg, stolarki okiennej oraz drzwiowej), a także branży opakowań drewnianych.

W ramach projektu założono realizację dwóch zadań:

1. Utwardzenie placu pod maszyny

2. Zakup środków trwałych, w tym:

a) Prasy uplastyczniająco- zagęszczającej

b) Linii manipulacji surowca wraz z maszyną korującą.

Wartość całkowita projektu: 5 910 765,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 162 475,00 PLN